โลโก้เว็บไซต์ BEU ติดอาวุธธุรกิจ | หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

BEU ติดอาวุธธุรกิจ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 มีนาคม 2565 โดย เตชิษ สันสี จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2565 - 3 มีนาคม 2565

สถานที่ : ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : BEU

123ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา