โลโก้เว็บไซต์ (ขยายเวลา) Call for paper CRCI 2022 (1-10 พค. 2565) | หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

(ขยายเวลา) Call for paper CRCI 2022 (1-10 พค. 2565)

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 46 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 พฤษภาคม 2565 - 10 พฤษภาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา

ประกาศ "ขยายเวลาเปิดรับบทความ CRCI 2022" 
enlightened ตั้งแต่ วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2565 ** 
enlightened ผ่านระบบ Online Submission 
----------------------------------------
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 (CRCI 2022)
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 รูปแบบ Online
-------------------------------------
yes กำหนดการเปิดรับบทความ (ขยายเวลา) ** วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2565 ** 
yes ลงทะเบียน และส่งบทความผ่านระบบ Online Submission ที่ https://crci.rmutl.ac.th เท่านั้น
-------------------------------------
mail เปิดรับพิจารณา : บทความวิจัย /บทความวิชาการ 
mail ผลงานเข้าร่วมการประกวด : สิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม / ผลงานสร้างสรรค์
-------------------------------------
กลุ่มสาขาที่นำเสนอ : 
enlightened 1- (ENG) งานวิจัย ด้าน วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี
enlightened 2- (SCI) งานวิจัย ด้าน วิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ
enlightened 3- (AGRI) งานวิจัย ด้าน เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร
enlightened 4- (BA) งานวิจัย ด้าน บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
enlightened 5- (ART) ด้าน ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์
enlightened​​​​​​​ 6- (SE) งานวิจัยรับใช้สังคม / งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน
enlightened​​​​​​​ 7- (R2R) งานประจำสู่งานวิจัย
----------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ ได้ที่เว็บไซต์ https://crci.rmutl.ac.th/
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา