โลโก้เว็บไซต์ ประกาศตารางนำเสนอ CRCI2022 | หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

ประกาศตารางนำเสนอ CRCI2022

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กรกฎาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 45 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 กรกฎาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 542

โปรแกรมนำเสนอผลงานวิจัย 

ภาคบรรยาย (ORAL PRESENTATIONS) และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 

ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน์

.....................................................................................

 

วันที่

ช่วงเวลา

01 ENG

02 SCI

03 AGRI

04 BA

05 ART

06 SE

07 R2R

08 CONTEST

20 ก.ค. 65

13.00 - 16.00 น.

ห้องนำเสนอ 01ENG

ห้องนำเสนอ 02SCI-01

ห้องนำเสนอ 03AGRI

ห้องนำเสนอ 04BA-01

ห้องนำเสนอ 04BA-02

ห้องนำเสนอ 05ART

ห้องนำเสนอ 06SE

ห้องนำเสนอ 07R2R

-

21 ก.ค. 65

09.00 - 12.00 น.

-

ห้องนำเสนอ 02SCI-02

-

ห้องนำเสนอ 04BA-03

ห้องนำเสนอ 04BA-04

-

-

-

ห้องนำเสนอ 08CONTEST

หมายเหตุ ลิงค์เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ผ่านระบบ Zoom meeting จะแจ้ง ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 

 


กลุ่มสาขาที่นำเสนอ

NO.

SESSION กลุ่มสาขาที่นำเสนอ

01 ENG

วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี

02 SCI

วิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ

03 AGRI

เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร

04 BA

บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

05 ART

ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์

06 SE

งานวิจัยรับใช้สังคม / งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

07 R2R

งานประจำสู่งานวิจัย

08 CONTEST

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

 

กำหนดการนำเสนอผลงาน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

วันที่

ช่วงเวลา

01 ENG

02 SCI

03 AGRI

04 BA

05 ART

06 SE

07 R2R

08 CONTEST

20 ก.ค. 65

13.00 - 16.00 น.

ห้องนำเสนอ 01ENG

ห้องนำเสนอ 02SCI-01

ห้องนำเสนอ 03AGRI

ห้องนำเสนอ 04BA-01

ห้องนำเสนอ 04BA-02

ห้องนำเสนอ 05ART

ห้องนำเสนอ 06SE

ห้องนำเสนอ 07R2R

-

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

วันที่

ช่วงเวลา

01 ENG

02 SCI

03 AGRI

04 BA

05 ART

06 SE

07 R2R

08 CONTEST

21 ก.ค. 65

09.00 - 12.00 น.

ไม่มีการนำเสนอ

ห้องนำเสนอ 02SCI-02

ไม่มีการนำเสนอ

ห้องนำเสนอ 04BA-03

ห้องนำเสนอ 04BA-04

ไม่มีการนำเสนอ

ไม่มีการนำเสนอ

ไม่มีการนำเสนอ

ห้องนำเสนอ 08CONTEST

 

ดาวน์โหลดกำหนดการนำเสนอผลงาน คลิกที่นี่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา