โลโก้เว็บไซต์ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566  | หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 มกราคม 2566 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 51 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 มกราคม 2566 - 8 มกราคม 2566

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 : Regional Research Expo 2023”

ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก>>>

https://researchexpo.rmutl.ac.th/2023/

[เมนู : ลงทะเบียน I เข้าสู่ระบบ]

#RMUTL
#ResearchExpo
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา