โลโก้เว็บไซต์ ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม | หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

 ผู้เขียน : ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม


ครูอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 17 ณ ร.ร.ชุมชน 17 บ้านนาตาดี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก
อาทิตย์ 29 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

โครงการครูอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 17 ณ ร.ร.ชุมชน 17 บ้านนาตาดี           เมื่อวันที่ 27 - 29 มกราคม 2566 ที่ผ่านมานี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมออกค่ายครูอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 17 ณ โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัด... >> อ่านต่อ


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2565
เสาร์ 28 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

                คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การจดบันทึกคู่มือปฏิบัติการสอนร่วมถึงส่วนต่างๆที่สำคัญไม่ให้เกิดคว... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก จัดงานรดน้ำดำหัวย้อนหลังวันสงกรานต์
ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันอังคารที่ 24 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก นำโดยรองคณบดี อ.แมน ฟักทอง และคณาจารย์ทุกท่าน จัดงานรดน้ำดำหัวย้อนหลังวันสงกรานต์ โดยมีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วให้ความกรุณาเดินทางมาให้พร เพื่อสร้างความรัก สามัคคีภายในองค์กร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สงเสริมการปฏิบัติงาน ขวัญกำลังใจนำไปสู่การพัฒนาองค์กรด้วยความร่วมมือกันระหว่างหลักสูตรอย่างมีประส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา