โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2/2566
เสาร์ 16 มีนาคม 2567

      เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2/2566 ณ ห้องประชุม B อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีอาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3, 4 และ 5 ทั้ง 3 หลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต จำนวน 231 คน โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ เวลา 08.00 น. – 17.00 น. >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ดำเนินโครงการครูอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 18 ณ ร.ร.บ้านน้ำโจน
อาทิตย์ 25 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการครูอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 18 ณ ร.ร.บ้านน้ำโจน           เมื่อวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมานี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมออกค่ายครูอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 18 ณ โรงเรียนบ้านน้ำโจน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยทางคณาจา... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ขอแสดงความยินดีกับ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ลำดับที่ 1 ประจำปี 2566
พฤหัสบดี 18 มกราคม 2567

       ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เปิดรับการเสนอผลงานของอาจารย์และบุคลากรในสังกัด เพื่อเข้ารับคัดเลือกรับรางวัล "หน่วยวิจัยดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์" ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพและการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานของหน่วยวิจัย และเป็นการประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติหน่วยวิจัยที่มีผลงานและพัฒนาหน่วยวิจัยอย่างต่อเนื่อง        &nbs... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา จับมือร่วม สพม.ลำปาง ลำพูน หน่วยงานและองค์กร ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เสาร์ 16 มีนาคม 2567

           วันที่ 15 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามความร่วมมือยกระดับเครือข่ายความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน “เชื่อมต่อทุกโอกาส สร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีบูรณาการการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะชี... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับ NIA และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Open House เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม
ศุกร์ 15 มีนาคม 2567

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรม Open House  NIAxRMUTLxDIProm รวมพลัง  เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ  ด้วยนวัตกรรมและการวิจัยประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนภายใต้แพลตฟอร์ม Mandatory Innovation ประจำปี 2567  สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร  ในรูปแบบ Onsite และการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming)ผ่านแอปพลิเคชัน zoom meeting  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตร... >> อ่านต่อ


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566
พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2567

วันที่ 14 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยนายสำเนาว์ พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง นายจักรี ม่วงมาประชาสัมพันธ์สภาวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดงานวันบัณฑิตศึกษาและการศึกษานานาชาติ เปิดเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการ มุ่งสู่เป้าหมาย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน”
พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2567

         วันที่ 14 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดงานวันบัณฑิตศึกษาและการศึกษานานาชาติเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากนั้น ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการทั้งเชิงลึกและบูรณาการของนักวิชาการและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของ มทร.ล้านนา ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายการเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่ยั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมงาน งานแถลงข่าวเทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ 2567 ปักหมุดล้านนาในแผนที่โลก
พุธ 13 มีนาคม 2567

            วันที่ 9 มีนาคม 2567  อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนเข้าร่วม งานแถลงข่าวเทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ 2567 Chiang Mai Spirituality Revival Festivals 2024และพิธีไหว้ครูภูมิปัญญาล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
พุธ 13 มีนาคม 2567

           วันที่  1  มีนาคม 2567 เวลา 08.56 น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 197


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา