โลโก้เว็บไซต์ ครูอาสา ครั้งที่ 17 | หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

ครูอาสา ครั้งที่ 17

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 29 มกราคม 2566 โดย BEUครูอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 17 ณ ร.ร.ชุมชน 17 บ้านนาตาดี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก
โครงการครูอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 17 ณ ร.ร.ชุมชน 17 บ้านนาตาดี   &...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา