โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ | หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

พิธีเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดย BEUอธิการบดีร่วมพิธีเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ
         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศ...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา