โลโก้เว็บไซต์ 27 กพ 66 สภากาแฟ  | หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

27 กพ 66 สภากาแฟ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดย BEUมทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2566
           วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ วงษ์พานิช รองธิกา...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา