โลโก้เว็บไซต์ ประชุมรายงานผลการดำเนินการ และตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน | หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

ประชุมรายงานผลการดำเนินการ และตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มีนาคม 2566 โดย BEUการประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
      เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นำโดย นายศิรัสก์  ศิริสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและ...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา