โลโก้เว็บไซต์ 18-05-65 ส่งมอบเครื่องแก่วิสาหกิจชุมชน ดอยสะเก็ด | หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

18-05-65 ส่งมอบเครื่องแก่วิสาหกิจชุมชน ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 พฤษภาคม 2565 โดย BEUนศ.วิศวกรรมจับมือเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด สนับสนุนการผลิตเครื่องจักรด้านการผลิตและการแปรรูป ยกระดับกลุ่มวิสาหกิจสู่สินค้าโอทอปชั้นนำของประเทศ
             วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยอาจา...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา