โลโก้เว็บไซต์  อบรมเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด | หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

อบรมเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 โดย BEUเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มทร. จับมือ อบจ.เชียงใหม่ อบรมเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่ว...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา