โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ  จัดอบรมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ ผลผลิตของชุมชนบนพื้นที่สูงหรือชุมชนโดยรอบมูลนิธิโครงการหลวงผาตั้ง บ้านผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย | หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ จัดอบรมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ ผลผลิตของชุมชนบนพื้นที่สูงหรือชุมชนโดยรอบมูลนิธิโครงการหลวงผาตั้ง บ้านผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2312 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 16 กรกฏาคม 2565  ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม ผู้อำนวยการศูนย์ และทีมวิจัย จัดอบรมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตของชุมชนบนพื้นที่สูงหรือชุมชนโดยรอบมูลนิธิโครงการหลวงผาตั้ง ณ บ้านผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมีกิจกรรมอบรมการสอนให้ความรู้ในการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของชุมชนบ้านผาตั้ง การฝึกอบรมการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช การผลิตพืชอินทรีย์ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อบังคับ ของ GMP กับสถานที่ผลิตอาหาร อีกทั้งมีการอบรมสอนการแปรรูปผลิตกัมมี่จากผลไม้ และการทำพุดดิ้งจากผลไม้ แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา