โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดแสดงผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 | หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดแสดงผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 สิงหาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2387 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดแสดงผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม และคณาจารย์ นักวิจัย โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจากส้มสีทองน่านเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ชุมชนและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดน่าน” ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1- 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราและบางกอกคอนเวชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 

         โดยบูธจัดแสดงผลงานประกอบด้วย งานวิจัยจาก "ส้มสีทอง" จังหวัดน่าน ที่นำมามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสรรค์  ได้แก่ ชาแยมส้มสีทอง วุ้นสวรรค์ส้มสีทอง เครื่องดื่มส้มสีทองผสมเกล็ดส้ม พุดดิ้งส้มสีทอง กาแฟส้มลาเต้ ชีสส้มคิวบ์ และส้มสีทองลอยแก้ว และการบอกเล่าเรืองราวการดำเนินงาน เพื่อพลักดันเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สวนเกษตรส้มสีทองผนวกกับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีแหล่งเช็คอินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่าน เข้าร่วมเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม และผลงานที่พร้อมนำสู่การใช้ประโยชน์ โดยความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ร่วมนำเสนอมากกว่า 500 ผลงาน หรือเข้าร่วมการประชุมหัวข้อการวิจัยที่สำคัญของประเทศมากกว่า 100 หัวข้อเรื่อง ได้ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-17.00 น.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา