โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนนา ผสานเครือข่ายทางวัฒนธรรมจับมือ Guilin Tourism University จัดกิจกรรม Chinese Cultural Exchange Project  | หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

มทร.ล้านนนา ผสานเครือข่ายทางวัฒนธรรมจับมือ Guilin Tourism University จัดกิจกรรม Chinese Cultural Exchange Project

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1032 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมโครงการ Chinese Cultural Experience Exchange Project "Meet China, Feel Guangxi" ซึ่งจัดโดย Guilin Tourism University (GTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมจีนและสะท้อนองค์ความรู้ที่มีคุณค่าผ่านการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ Learning Chinese: Recitation of Chinese Poems1 , Chinese Martial Arts, Learning Chinese folk song, Chinese handicraft - paper cutting รวมถึงในด้านการท่องเที่ยว ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลินนอกจากนั้นนักศึกษายังได้เรียนรู้ถึงบริบทด้านสังคม เศรษฐกิจ จากโครงการนี้อีกด้วย

           โครงการ Chinese Cultural Experience Exchange Project "Meet China, Feel Guangxi" จัดขึ้นโดย Guilin Tourism University (GTU) และ เครือข่ายมหาวิทยาลัย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย มทร.ล้านนา คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาจาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 59 คน เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม อันจะเป็นการส่งเสริมการรสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระดับนานาชาติ สร้างมิตรภาพด้านการศึกษาระหว่าง มทร.ล้านนา และ Guilin Tourism University (GTU) ต่อไป


คลังรูปภาพ : Guilin Tourism University


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา