โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการรอบ 6 เดือน โครงการ TM รอบที่ 1 ประจำปี 2565 โครงการการออกแบบและสร้างเครื่องอบลดความชื้นแบบเกลียวสำหรับสารปรับปรุงดินฮิวมัส โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจม ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผลิตสารปรับปรุงดินฮิวมัสล้านปีอินทรีย์แม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง | หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการรอบ 6 เดือน โครงการ TM รอบที่ 1 ประจำปี 2565 โครงการการออกแบบและสร้างเครื่องอบลดความชื้นแบบเกลียวสำหรับสารปรับปรุงดินฮิวมัส โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจม ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผลิตสารปรับปรุงดินฮิวมัสล้านปีอินทรีย์แม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2566 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 963 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วรสันติ์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย, นางสาวปอชญา ชุมสุวรรณ และ นางสาวกุลจิรา ทองบุญ นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ภายใต้โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 และส่งมอบผลผลิตของการดำเนินงาน โครงการ Talent Mobility รอบ 6 เดือน "โครงการการออกแบบและสร้างเครื่องอบลดความชื้นแบบเกลียวสำหรับสารปรับปรุงดินฮิวมัส" โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจม ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผลิตสารปรับปรุงดินฮิวมัสล้านปีอินทรีย์แม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจม หัวหน้าโครงการได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน กล่าวถึงปัญหาของสถานประกอบการ เรื่องของความชื้นที่เกิดขึ้นกับสารปรับปรุงดินฮิวมัสล้านปีในการบรรจุลงในกระสอบ หลังจากกระบวนการคัดขนาดเม็ดสารปรับปรุงดินฮิวมัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น และทำการบรรจุสารปรับปรุงดินฮิวมัสลงในกระสอบทันที่จะทำให้ความชื้นที่อยู่ในเม็ดของสารปรับปรุงดินฮิวมัสระเหยออกมาเป็นระอองน้ำ ทำให้เกิดการจับตัวของสารปรับปรุงดินกันเป็นก่อนและทำให้ธาตุอาหารของสารปรับปรุงดินฮิวมัสไม่ได้ตามอัตราส่วนผสมไว้ เมื่อนำไปใช้งานทำให้ประสิทธิภาพของสารปรับปรุงดินฮิวมัสลดลง ทางวิสาหกิจจึงแก้ปัญหาด้วยวิธีผึ่งลมธรรมชาติ ทำให้ใช้ระยะเวลานาน นักวิจัยและหัวหน้าโครงการจึงได้มีส่วนร่วมเข้าไปศึกษา และออกแบบเครื่องอบลมร้อนเพื่อลดความชื้นแบบเกลียวสำหรับสารปรับปรุงดินฮิวมัส โดยใช้แก๊สหุงต้มในการสร้างความร้อน ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ที่สามารถลดความชื้นให้กับสารปรับปรุงดินฮิวมัสและมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 4 ตัน/วัน ให้กับสถานประกอบการ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

นอกจากนี้ คุณสมมุติ หาลือ ประธานกลุ่มวิสาหกิจ และคณะ ได้ร่วมเข้ารับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมแหล่งผลิตสารปรับปรุงดินดินฮิวมัสล้านปี ของวิสาหกิจชุมชน (Site Visit) ที่ได้ทำการผลิตสารปรับปรุงดินฮิวมัส
ซึ่งเกิดจากส่วนผสมหลัก 6 ชนิด คือ ดินลีโอนาร์ไดต์ น้ำหมักชีวภาพ ยิปซัม ฟอสเฟต ซีโอไลต์ และโดโลไมต์ ที่ล้วนมาจากธรรมชาติ ทำให้เป็นมิตรต่อผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิด ตั้งแต่กระบวนการถัดไปจะเป็นขั้นตอนของการคัดขนาดเพื่อแยกสารปรับปรุงดินฮิวมัสล้านปี ไปจนถึงกระบวนการบรรจุลงในกระสอบอีกด้วย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา