โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2566  | หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2338 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ วงษ์พานิช รองธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมสภาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2566  ณ บริเวณลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเป็นการแนะนำหน่วยงาน ผู้บริหารขององค์กรและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของแต่ละหน่วยงานรวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เวียงเจ็ดลิน โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย อาทิ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา