โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เจ้าภาพจัดงานสภากาแฟการศึกษาเมืองสองแคว ครั้งที่ 5/2566 | หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เจ้าภาพจัดงานสภากาแฟการศึกษาเมืองสองแคว ครั้งที่ 5/2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มีนาคม 2566 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 871 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น.  นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และพนักงาน ร่วมต้อนรับ นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน  ศึกษาธิการภาค 17  นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  และคณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา  จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วมงานโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “สภากาแฟการศึกษาเมืองสองแคว”  ครั้งที่ 5  ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้   ณ  บริเวณอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายนำไปสู่ความร่วมมือในการบริหารการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกให้มีประสิทธิภาพ
          โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบป้ายการจัดงาน ให้กับ ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน  ศึกษาธิการ ภาค 17  เพื่อเป็นเจ้าภาพการจัดงาน “สภากาแฟการศึกษาเมืองสองแคว” ครั้งที่ 6  ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา